Abe (Marushu)

Abe (Marushu)

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Ando (Rikoen)

Ando (Rikoen)

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Aoki

Aoki

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Aoki Masaki

Aoki Masaki

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Beppu

Beppu

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Choguro (Yamacho)

Choguro (Yamacho)

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Conias (Hiroi/Yozen)

Conias (Hiroi/Yozen)

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Dainichi

Dainichi

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Ehara

Ehara

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Hirasawa (Marusei)

Hirasawa (Marusei)

[ 7 stocks ]

Niigata Prefecture

Hirashin

Hirashin

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Hoshikin

Hoshikin

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Hosokai

Hosokai

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Ikarashi Ozumi

Ikarashi Ozumi

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Isa

Isa

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Iwashita

Iwashita

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Izumiya

Izumiya

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Kachi

Kachi

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Kaneko

Kaneko

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Kanezo

Kanezo

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Kanno

Kanno

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Kase

Kase

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Kataoka

Kataoka

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Kato

Kato

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Kawakami

Kawakami

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Kazuo Tanaka

Kazuo Tanaka

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Kibi Nishikigoi

Kibi Nishikigoi

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Kobayashi

Kobayashi

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Koda

Koda

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Koi no Kansuke

Koi no Kansuke

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Kondo

Kondo

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Mano (Tomezo)

Mano (Tomezo)

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Maruboshi

Maruboshi

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Maruchiku

Maruchiku

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Marudo

Marudo

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Maruhide

Maruhide

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Maruhiro

Maruhiro

[ 3 stocks ]

Niigata Prefecture

Marujyu

Marujyu

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Marukyu

Marukyu

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Marusada

Marusada

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Marusaka

Marusaka

[ 1 stock ]

Niigata Prefecture

Marushin

Marushin

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Marusho

Marusho

[ 2 stocks ]

Niigata Prefecture

Matsue

Matsue

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Matsunosuke (Yamamatsu)

Matsunosuke (Yamamatsu)

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Minuma Koi Farm

Minuma Koi Farm

[ no stock ]

Stock

Miyaishi

Miyaishi

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Miyatora

Miyatora

[ 2 stocks ]

Niigata Prefecture

Miyoshi

Miyoshi

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Momotaro

Momotaro

[ 2 stocks ]

South of Japan and Kyushu Island

Murata

Murata

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Nagashima (Otozo)

Nagashima (Otozo)

[ 1 stock ]

Niigata Prefecture

Nagoshi

Nagoshi

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Narita

Narita

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

NNBC

NNBC

[ no stock ]

Niigata Prefecture

NND

NND

[ 2 stocks ]

Niigata Prefecture

Nogami

Nogami

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Odakan

Odakan

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Ogata

Ogata

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Oishi

Oishi

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Okawa

Okawa

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Omosako

Omosako

[ 1 stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Oofuchi (Fukuzawa)

Oofuchi (Fukuzawa)

[ 5 stocks ]

Niigata Prefecture

Otsuka

Otsuka

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Oya

Oya

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Oyaji

Oyaji

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Oyama

Oyama

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Ryoji

Ryoji

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Sakai FF

Sakai FF

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Sakai.Co

Sakai.Co

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Sakamaki

Sakamaki

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Sakazume

Sakazume

[ 1 stock ]

Niigata Prefecture

Sekiguchi

Sekiguchi

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Shinichi

Shinichi

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Shinoda

Shinoda

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Shintaro

Shintaro

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Suda

Suda

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Suzuki

Suzuki

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Suzusei

Suzusei

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Takahashi

Takahashi

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Takatatsu

Takatatsu

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Takigawa

Takigawa

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Tamaura

Tamaura

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Tani Koi Farm

Tani Koi Farm

[ no stock ]

Koibito Breeders Choice

Taniguchi

Taniguchi

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Teradomari

Teradomari

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Torazo (Urakawa)

Torazo (Urakawa)

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Tsuna

Tsuna

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Uonuma

Uonuma

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Wada

Wada

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Watanabe (Chosuke)

Watanabe (Chosuke)

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Watanabe (Koi Club)

Watanabe (Koi Club)

[ no stock ]

South of Japan and Kyushu Island

Yagenji

Yagenji

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Yagoro

Yagoro

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Yagoro

Yagoro

[ 1 stock ]

Niigata Prefecture

Yamaguchi

Yamaguchi

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Yamajyu

Yamajyu

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Yamanaka Oya

Yamanaka Oya

[ no stock ]

Niigata Prefecture

Yamazaki (Yamasan)

Yamazaki (Yamasan)

[ 1 stock ]

Niigata Prefecture